Föreläsning och workshop

Våra föreläsningar och workshoppar ger en spännande inblick både i fördelarna med Corporate Mindfulness och med vår upplevelsebaserade utbildning.

Vi kan utlova en intressant och underhållande upplevelse som ger en god inblick i vad mindfulnessbaserad utbildning kan bidra med på ett yrkesmässigt plan.

Vi anpassar upplägget till målgrupp och sammanhang, till exempel för arbetsmöten, kickoffer, konferenser och seminarier. Tidsmässigt från en timme till en hel dag, i våra lokaler, hos er eller på till exempel konferensanläggning.

 

Till mer information och intresseanmälan.