Föreläsning och workshop

Våra föreläsningar och workshoppar ger en spännande inblick både i fördelarna med Corporate Mindfulness och med vår upplevelsebaserade utbildning.

Vi kan utlova en intressant och underhållande upplevelse som ger en god inblick i vad mindfulnessbaserad utbildning kan bidra med på ett yrkesmässigt plan.

Vi anpassar upplägget till målgrupp och sammanhang, till exempel för arbetsmöten, kickoffer, konferenser och seminarier. Tidsmässigt från en timme till en hel dag, i våra lokaler, hos er eller på till exempel konferensanläggning.

Exempel på innehåll

Beroende på tid och syfte tar vi upp bland annat följande:

  • Effekterna av Corporate Mindfulness.
  • Hur ledarskapet utvecklas genom mindfulnessbaserad träning.
  • Forskning kring hjärnan och mindfulness.
  • Att styra sina reaktioner.
  • Återhämtning.
  • Mindfulnesstekniker och hur man tränar.
  • Emotionell intelligens och hur man utvecklar den.

Vi håller föreläsningar och workshoppar på svenska eller engelska.

Är du intresserad, skicka in intresseanmälan som finns längst ner på den här sidan.

Föreläsare och workshopledare

Samtliga föreläsare är Senior Trainers på Minds Unlimited vilket betyder att de är mycket erfarna kursledare. De flesta har också egen erfarenhet från ledarpositioner inom näringsliv och offentlig sektor.

 

Eva Kara Posse är civilekonom, med påbyggnad i beteendevetenskap. Hon har mångårig erfarenhet olika ledarbefattningar inom näringslivet, bland annat som vd. Hon har även arbetat i Indien och Australien. Kara är också verksam som organisationskonsult och ledarcoach. Hon är ledamot i en börsstyrelse och har även flera andra styrelseuppdrag.

 

 

Rosario Rojas

Rosario Rojas är förutom Senior Trainer hos Minds Unlimited även livscoach, mentor, föreläsare och ansvarig för instruktörsutbildningarna på Mindfulnessgruppen. Hon har utbildat över 200 diplomerade mindfulnessinstruktörer och har guidat enskilda individer så väl som grupper och organisationer till förbättrat inre ledarskap via mindfulnessbaserad emotionell intelligens.

 

Hasse Boderos har mångårig erfarenhet från näringslivet, främst som konsult inom marknadsföring och IT-strategi. Han har varit med och drivit upp flera företag, arbetat som vd, ledamot i börsstyrelse samt ledamot i ett flertal ledningsgrupper.

 

 

Gunnar Michanek är civilekonom från Stockholms Universitet. Han har startat och drivit sex bolag med flera hundra anställda inom finans, service, tv och film under 40 års tid. Gunnar är grundare till Mindfulnessgruppen och Minds Unlimited och han är ansvarig för våra utbildningsprogram. Han har utbildat hundratals ledare i ökad medvetenhet och hållit föredrag för flera tusen personer inom både det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Han har även utbildat ett par hundra mindfulnessinstruktörer. Gunnar gick som första svensk Googles ledarskapsprogram ”Search Inside Yourself” och har nära kontakt med dem som ansvarar för det programmet. Han har även utbildat sig i Mindfulness based stress reduction (MBSR) under ledning av Dr. Jon Kabat-Zinn, grundaren av Center of Mindfulness, och Dr. Saki Santorelli. Tiden han har lagt på personlig utveckling, fördjupad medvetandeträning, emotionell intelligens och meditation överstiger 15.000 utbildningstimmar.

Intresserad?

Vill du veta mer eller boka, fyll i intresseanmälan nedan eller 08-653 54 00.