Hasse Boderos / Senior Trainer

Hasse har mångårig erfarenhet från näringslivet, främst som konsult inom marknadsföring och IT-strategi. Han har varit med och drivit upp flera företag, men också arbetat som anställd. Han har varit vd, ledamot i börsstyrelse samt ledamot i ett flertal ledningsgrupper.

Hasse har en fil. kand. som omfattar bland annat företagsekonomi, marknadsföring och utbildningsteknik. Som grund för sitt arbete som Senior Trainer har han cirka 10 000 timmar av träning inom mindfulness, kroppspsykoterapi och emotionell intelligens.

Med sin erfarenhet inom organisationsutveckling och bidrar han till utvecklingen av våra utbildningsprogram, presentationer och informationsmaterial. Han är även utbildningshandledare och IT-ansvarig hos oss.