Eva Kara Posse / Senior Trainer

Kara är civilekonom, med påbyggnad i beteendevetenskap. Hon har mångårig erfarenhet olika ledarbefattningar inom näringslivet, bland annat som vd. Hon har även arbetat i Indien och Australien. Kara är också verksam som organisationskonsult och ledarcoach.  Hon är ledamot i en börsstyrelse och har även flera andra styrelseuppdrag.

Som bas för sitt arbete som Senior Trainer har hon utbildningar inom kroppspsykoterapi, coaching, ledarskap och stresshantering samt över 30 000 utbildningstimmar inom medvetandeträning, emotionell intelligens, mindfulness och meditation.