Inner Growth Employee

Vi tror inte det dröjer länge förrän "hjärnträning" är en naturlig del i många organisationers kompetensutveckling. Vår medarbetarutbildning Inner Growth är skapad för att ge en positiv utvecklingsspiral.

Att mindfulness har förmågan att utveckla hjärnan på ett positivt sätt är bevisat i många olika forskningsstudier.

Frågan är hur länge det måste dröja innan de flesta organisationer har ”hjärnträning” i sina kompetensutvecklingsprogram. Man kan också fråga sig varför det inte redan är så, med tanke på de goda resultat som uppnås. Det är effekter både på individnivå och organisationsnivå, något som du kan läsa mer om under avdelningen Effekter.

Eftersom hjärnan är plastisk så innebär det förstås att den förändras även om vi inte medvetet tränar den. Många gånger på ett sätt som inte är önskvärt. Konstant hög stress leder till exempel till många negativa förändringar. Liksom dåligt ledarskap. Liksom dåligt samarbetsklimat.

Inner Growth erbjuder en annan och mer framgångsrik utveckling.

Vi har ökat attraktionen ytterligare genom införandet av mindfulness.

Lisa Vik, hr-chef, Tenant & Partner. Se filmklippet med Lisa här.