Introduktion ledare

Under introduktionsdagen får du ta del av den senaste forskningen om mindfulness och emotionell intelligens ur ett ledarskapsperspektiv. Du får också en ökad förståelse för hur man kan träna sin hjärna för att utveckla sina ledaregenskaper.

1 dag, 08:30 - 11:30