Föreläsning och workshop

Våra föreläsningar och workshoppar ger en spännande inblick både i fördelarna med att träna mindfulnessbaserad emotionell intelligens och hur vår upplevelsebaserade utbildning går till.

Vi kan utlova en intressant och underhållande upplevelse som ger en god inblick i vad mindfulnessbaserad utbildning kan bidra med på ett yrkesmässigt plan.

Vi anpassar upplägget till målgrupp och sammanhang, till exempel för arbetsmöten, kickoffer, konferenser och seminarier. Tidsmässigt från en timme till en hel dag, i våra lokaler, hos er eller på till exempel konferensanläggning.

Exempel på innehåll

Beroende på tid och syfte tar vi upp bland annat följande:

  • Forskning kring hjärnan och mindfulness.
  • Den plastiska hjärnan.
  • Hur man kan hantera stress och frustration.
  • Att styra sina reaktioner.
  • Återhämtning.
  • Mindfulnesstekniker och hur man tränar.
  • Emotionell intelligens och hur man tränar den.
  • Hur man utvecklar sin medvetenhet.

Vi håller föreläsningar och workshoppar på svenska eller engelska.

Intresserad?

Vill du veta mer eller boka, fyll i intresseanmälan nedan eller 08-653 54 00.