Inner Growth Management

Vår ledarutbildning Inner Growth är en utbildning i flera steg som genom ökad inre medvetenhet ger större insikter om gruppdynamik och nya verktyg för att styra en organisation som befinner sig i ständig utveckling.

Träning i mindfulness och emotionell intelligens blir allt vanligare i organisationer där den mänskliga förmågan är avgörande för verksamhetens framgång.

Modern hjärnforskning visar att hjärnan går att träna på ett sätt som gynnar både den enskilda ledaren  och verksamheten som helhet.

Våra träningsprogram är utvecklade utifrån denna hjärnforskning och baserad på mer än 30 års forskning på mindfulness och emotionell intelligens.

Välkommen att utforska vårt ledarprogram. Vi erbjuder både öppna, schemalagda utbildningar och utbildningar som vi genomför internt hos er.

 

”När vi blir mer medvetna om oss själva och avstår från att gå på autopilot får det gynnsamma effekter. Vi utvecklar vår förmåga att i alla sammanhang fatta mer välgrundade beslut.”

Björn Larsson, CEO, Foresight