Inner Growth Management

Vår ledarutbildning Inner Growth är en utbildning i flera steg som genom ökad inre medvetenhet ger större insikter om gruppdynamik samt nya verktyg för att styra en organisation som befinner sig i ständig utveckling.

Träning i mindfulness och emotionell intelligens blir allt vanligare i organisationer där den mänskliga förmågan är avgörande för verksamhetens framgång.

Modern hjärnforskning visar att hjärnan går att träna på ett sätt som gynnar både den enskilda ledaren  och verksamheten som helhet.

Våra träningsprogram är utvecklade utifrån denna hjärnforskning och baserad på mer än 30 års forskning på mindfulness och emotionell intelligens.

Välkommen att utforska våra ledarprogram:

Ledarseminarium

Introduktion för ledare

Öppen ledarutbildning.

Anpassad ledarutbildning.

Föreläsning och workshop.